Hiền Thần Nan Vi
Hiền Thần Nan Vi

Hiền Thần Nan Vi

Tác giả: Mục Bạch
Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
92 Số chương 7541 Lượt đọc 3 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Đọc thử truyện Hiền Thần Nan Vi

Vương Triều Đại Diệu, năm Kiến Khang thứ bảy

Nịnh thần Hứa Từ bị quần thần kết phường vạch tội.

Tàn hại trung lương, làm việc thiên tư trái pháp luật, cấu kết ngoại địch, ý đồ mưu triều soán vị.

Nguyên Đế long nhan giận dữ, tự mình mang binh điều tra phủ Thừa Tướng, lục soát ra mấy bức thư, từng bức đều nói về văn kiện quan trọng cơ mật của Diệu quốc.

Hứa Từ gần bốn mươi tuổi giữ chức thừa tướng cứ như vậy bị lang đang bỏ tù.

Mùa thu năm Kiến Khang thứ bảy, Nguyên Đế hạ chỉ, niệm cho từng có công cứu nước, miễn đi tử tội, mang vạ khó thoát.

Cửu tộc Hứa gia toàn bộ sung làm quân nô, bản thân Hứa Từ thì sung quân biên cương, cả đời không được hồi kinh.

Trong phòng giam cách vách truyền đến tiếng oán hận chửi rủa “Tiểu nhân gian trá” “Nịnh thần” “Nghiệp chướng” “Súc sinh” không dứt bên tai, những người đó đều là quan to hiển quý bị y đưa vào lao ngục.

Thỏ khôn chết, nấu chó săn.

Danh sách chương

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!