Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ
Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ

Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ

Tác giả: Khảo Lạp Bạch
Đánh giá: 0/5 từ 0 lượt. Đánh giá của bạn?
80 Số chương 11356 Lượt đọc 10 Đánh dấu DocSachHay Nguồn

Giới thiệu

Đọc truyện Cái Chết Của Chim Cổ Đỏ

Ai giết chim Cổ Đỏ?

Là tôi, chim Sẻ nói,

Dùng cung và tên của tôi,

Tôi đã giết chim Cổ Đỏ.

Ai thấy anh ta chết đi?

Là tôi, Ruồi nói,

Dùng đôi mắt nhỏ của tôi,

Tôi thấy anh ta chết đi.

Ai đã lấy máu anh ta?

Là tôi, Cá nói,

Dùng chiếc đĩa nhỏ của tôi,

Tôi lấy máu anh ta.

Ai sẽ làm vải liệm cho anh ta?

Là tôi, Bọ Cánh Cứng nói,

Dùng kim và chỉ của tôi,

Tôi sẽ làm vải liệm.

Ai đào mộ anh ta?

Là tôi, Cú Mèo nói,

Dùng cái thuổng và xẻng,

Tôi sẽ đào mộ.

Ai sẽ làm cha xứ?

Quạ nói, là tôi,

Dùng cuốn sách bé tí của tôi,

Tôi sẽ làm cha xứ.

Ai làm giáo sĩ?

Là tôi, chim Sơn Ca nói,

Chỉ cần không phải ban đêm,

Tôi sẽ làm giáo sĩ.

Ai sẽ cầm đuốc?

Hồng Tước nói, là tôi,

Tôi lập tức lấy nó đến.

Tôi sẽ cầm đuốc.

Ai sẽ làm chủ tang?

Là tôi, Bồ Câu nói,

Tôi muốn thương tiếc cho tình yêu của tôi,

Tôi sẽ làm chủ tang.

Ai sẽ khiêng quan tài?

Là tôi, Diều Hâu nói,

Nếu không đi đường tối,

Tôi sẽ đến khiêng quan tài.

Ai sẽ đỡ quan tài?

Là chúng tôi, chim Tiêu Liêu nói,

Cả Gà Trống và Gà Mái,

Chúng tôi sẽ đến đỡ quan tài.

Ai sẽ hát thánh ca?

Họa Mi nói, là tôi,

Nàng đứng trong bụi cây,

Tôi sẽ hát thánh ca.

Ai sẽ kéo chuông tang?

Danh sách chương

Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!